Konieczny Szczech Family History

Search Results


Matches 1 to 23 of 23 for First Name starts with HENRY

Heat Map

 #  Last Name, Given Name(s)    Person ID   Born/Christened    Location 
1
Ciolkosz, Henry
I0313  b. 26 Apr 1915  
2
Gutschow, Henry Carl
I3081  b. 20 May 1918 Chicago, Cook County, IL  
3
Haremza, Henryk
I4004    
4
Jankowski, Henry
I2954  b. 7 Jun 1912 Nashville, IL  
5
Nyckel, Henry
I0355    
6
Ornat, Henry Sebastian
I0239  b. 15 Jun 1913  
7
Potaczek, Henry
I2987  b. 23 Feb 1922 Chicago, Cook, Illinois, USA  
8
Ratajski, Henry
I3765  b. Abt. 1908 New York  
9
Rohland, Henry Louis
I3383  b. 21 Apr 1913 Chicago, Cook, Illinois, United States  
10
Savina, Henry P
I3194  b. 28 Nov 1904 Chicago, Cook, Illinois, USA  
11
Shakal, Henry
I1093    
12
Shakal, Henry
I1104    
13
Slowiak, Henry
I1442    
14
Slowiak, Henry
I0258  b. 19 May 1925 Town of Thorp, Clark County, WI  
15
Smoczyk, Henry
I2746  b. 1939  
16
Szczech, Henry
I0147  b. 24 Apr 1926 Illinois  
17
Taciak, Henryk
I3886    
18
Taciak, Henryk
I4127    
19
Taciak, Henryk
I3872  b. Dec 1957 Gdańsk, pomorskie, Polska  
20
Tomczak, Henryka
I4006  b. 8 Dec 1948 Lubonieczek, Środa Wlkp., Polska  
21
Wallesverd, Henry
I1538    
22
Wilk, Henryk
I2482    
23
Zwiefelhofer, Henry A.
I3748  b. 3 May 1919 Bloomer, Chippewa, WI USA  

Heat Map